مدیرعامل تی‌تک: جای استارتاپ‌ها و فین‌تک‌ها به عنوان بال‌های اقتصاد دیجیتال در تلکام خالی بود

مدیرعامل شرکت تی‌تک گفت: فین‌تک‌ها‌ از بال‌های مهم تحول دیجیتال هستند و مفهوم اقتصاد دیجیتال بدون استارتاپ‌ها و ف...

ادامه مطلب